Stavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áut

Stavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áut

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
V dňoch od 19.5. do 21.5.2020 bol zo zberného dvora v Seredi odvezený stavebný odpad, ktorého sa na tomto mieste za rok nahromadí približne 2000 až  2500 ton. Tento odpad je nutné minimálne raz ročne odviezť.
 
Túto službu pre mesto vykonala firma PURA s.r.o. so sídlom v Dunajskej Strede, ktorá má podľa zmluvy s mestom Sereď vykonať službu naloženia, odvozu a zhodnotenia/zneškodnenia stavebného odpadu.  Zo zberného odišlo tento raz 77 áut naplnených stavebným odpadom a spolu odviezli na zhodnotenie/zneškodnenie 1 793,7 ton tohto odpadu. Jednotková cena za tonu takéhoto odpadu činí podľa zmluvy 19,8 €/t, to znamená, že spolu mesto zaplatí za odvoz 35 515,26 €.
 
 
Drobný stavebný odpad majú občania mesta možnosť odovzdať na zbernom dvore celoročne. Ide o dopad, ktorý vzniká  pri prerábke bytu, domu alebo strechy. Každý je pri vstupe povinný preukázať sa platným občianskym preukazom.  Za odpad sa vyberá  poplatok vo výške 30 € za tonu drobného stavebného odpadu.
Stavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áutStavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áut