Oznámenie o aktivite spoločnosti ZSE Energia, a.s. Bratislava

Oznámenie o aktivite spoločnosti ZSE Energia, a.s. Bratislava

Ekonomika     ZSE Energia, a.s.    
Oznamujeme občanom, že v dňoch 25.5.2020 až 30.5.2020 spolupracovníci spoločnosti ZSE začnú vykonávať aktivitu v našom meste.
Aktivita je zameraná na aktualizáciu zákazníckych údajov, prideľovanie poruchových štítkov na OM a zníženia cien za energie.
 
Zmluvný pracovník ZSE je označený preukazom predajcu ZSE.
Jeho totožnosť si môžu obyvatelia overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.
 
Oznámenie o aktivite spoločnosti ZSE Energia, a.s. Bratislava