Ad: Stromom novej aleje sa darí

Prečítal som si „výročný“ komentár pána zástupcu primátora mesta Sereď na tému revitalizácia Nám. Slobody (Stromom novej aleje sa darí, SN, 13. máj). Prekvapilo ma, že zistil, že „nebolo všetko ideálne...“ (skromnosť nevídaná). Nebolo, ale ten humus v strede mesta si naozaj už dávno žiadal hlbokú orbu.
Dal aj nejaké fotečky, ale akosi „zabudol“(?) dať aj fotečky niektorých pôvodných stromov, ktorým revitalizácia (neodborný výkon?) nepomohla, ale skôr ublížila a vyzerajú ako po nálete sarančí (ja som si ich foto spravil a ak bude záujem, dodám). Verím, že teraz mesto už konečne vytasí odborný posudok čo spraví a ako to napraví.
Ozaj, kde bol, keď sa revitalizovalo, prečo nedozoroval? Z titulu svojho pracovného zaradenia bol nielen oprávnený, ale najmä povinný...
Aj pre toto si myslím, že pán zástupca primátora mesta nemá nárok sa komusi „pousmievať“. A ak to robí, tak iba ukazuje na seba..., lebo on je, pokiaľ viem, zástupca primátora mesta rovnako pre všetkých obyvateľov mesta... aj pre nositeľov vlastného názoru, aj pre úhlavných „priateľov“, aj pre tých, jeho srccu najmilších, čo nemajú názor.
Mať tu vlastný názor je základný kameň úrazu, to je v jeho (ich) ponímaní priam trestuhodný čin. Miesto toho, aby ocenil, že ktosi sa vyjadril, tak ho ironizuje, ponižuje a ešte aj ... (doplňte si hoci aj nespisovný výraz).
Škoda, že si teraz nedokázal(?) spomenúť aj na tých, ktorí vtedy vyjadrili mestu podporné názory (do tých si nemôže kopnúť?). Ja som vtedy do diskusie k projektu revitalizácie prispel zreteľným podporným stanoviskom a navrhoval som ešte významnejšie zmeny. Ocenil som aj postoje predstaviteľov mesta a ich odvahu ísť do toho. To bolo z mojej strany vtedy naposledy, lebo potom už v Seredi skapal pes....  
Toto jeho „dielko“ mi veľmi pripomína jeho „postrehy“ napr. k Pocitovej mape, alebo jeho „komentáre“ k postrehom iných (aj kolegov poslancov) ku kaštieľu, parku, niklovke... Kto má oči, uši a pamäť vie, o čom j reč. 
Ak si pán zástupca primátora mesta rozhodol takto ironizovať postoje a názory iných, prečo vtedy nezverejnil svoj vysvetľujúci a projekt obhajujúci názor, ako som to urobil ja? Či nemal čo zverejniť? „Vtedy“ som nič také nezachytil. Ako volený funkcionár mesta jednoznačne mal. To si však žiada:1. mať názor, 2. mať istú odvahu...
p.s. Ôsme výročie je celkom pekné okrúhle a je dôvodné si tie udalosti pripomenúť. Očakávam preto, že k 10. výročiu (to je ešte okrúhlejšie) zvolenia do funkcie primátora a poslanca – zástupcu primátora mesta Sereď, spoločne vypublikujú krátke literárno-informatívne spomienkové dielko na tému: oprava (obnova, revitalizácia) kaštieľa v Seredi.
Pred vtedajšími voľbami (takmer) všetci kandidáti mali vo svojich programoch (aj na 1. mieste) napísané „zabezpečíme rekonštrukciu kaštieľa...“.
Myslím si, že aj takúto udalosť sa žiada pripomenúť, bilancovať úspechy, aj niektoré ťažkosti, poďakovať sa za spoluprácu a načrtnúť ďalší vývoj. Ľudia to ocenia...
Alebo sa budeme my ostatní iba „pousmievať“?