Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.05.2020 o 15,00hod

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.05.2020 o 15,00hod

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    
- Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch. V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.
- V meste sú od 20.mája otvorené všetky prevádzky, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.
- Pokračuje sa ďalej v pravidelnej dezinfekcie lavičiek v meste, dezinfekcie workoutových ihrísk a v dezinfekcii predajných stánkov na mestskom trhovisku
- Zostáva nariadenie prevádzkovateľom potravín a drogérií umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod do 11:00 hod vstup iba osobám nad 65 rokov.
- Detské ihriská v meste aj v objektoch materských škôl zostávajú do odvolania zatvorené.
- Mestská plaváreň zostáva do 31. augusta 2020 Zatvorená.
- Knižnica aj múzeum budú otvorené, za dodržania podmienok ÚVZ
- 27.06.2020 v sa uskutoční koncert v muzeálnej záhrade v Seredi za dodržania podmienok ÚVZ
- Sobáše v exteriéri a interiéri sú povolené s obmedzeniami za dodržania podmienok ÚVZ
- Mestské toalety zostávajú naďalej uzatvorené
- Kino aj letné kino je zatiaľ do odvolania uzatvorené.
- Športoviská v areáloch škôl sú pre verejnosť a neorganizované skupiny zatvorené do odvolania.
- Základné školy, materské školy a školské jedálne a školské kluby detí budú od 01.06.2020 otvorené, riaditelia škôl v spolupráci s mestom zabezpečia dezinfekčné prostriedky. Žiaci 6-9 roč. základných škôl a ZUŠ sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou. Školské jedálne budú poskytovať stravu pre žiakov ktorí sa zúčastnili vyučovacieho procesu.
- Zákonní zástupcovia sú povinní najneskôr do 26. mája 2020 nahlásiť záväzný záujem o vzdelávanie v materských školách, v   1. – 5. ročníku základných škôl a školských kluboch detí a o stravovanie v školských jedálňach. Mesto Sereď rozhodlo, že na obdobie do konca školského roka nebudú vzhľadom na priestorové, personálne a materiálne možnosti materských škôl umiestnené deti rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke. Prevádzka materských škôl je určená v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 15,30 h.
- Zástupca mestskej polikliniky v Seredi poďakoval príslušníkom mestskej polície za asistenciu v prístupovej hale a udržiavanie poriadku počas vyhlásenia pandémie. Poliklinika v Seredi funguje v plnom režime. 
 
Mestský úrad v Seredi pracuje od 4.mája ako pred pandémiou – s kontrolou vstupu pri vchode:
 Pondelok 8,00 – 12,00    13,00 – 15,00
 Utorok      8,00 – 12,00    13,00 – 15,00
 Streda      8,00 – 12,00    13,00 – 17,00
 Štvrtok     8,00 – 12,00    13,00 – 15,00
 Piatok      8,00 – 12,00   
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.05.2020 o 15,00hod