Neobjektívna kritika skresľuje skutočnosť

Neobjektívna kritika skresľuje skutočnosť

Rozvoj a výstavba     Bc. Ľubomír Veselický    
Niektoré chodníky a cesty v našom meste sú doslova v katastrofálnom stave a mesto iba zalátanie havarijného stavu nazýva veľkodušne rekonštrukciou . Týmito slovami komentoval neznámy autor na súkromnej stránke  SOL stav chodníkov v Seredi.
 
(Poznámka redakcie SOL : Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)
 
Neznámy autor má sčasti pravdu. Niektoré chodníky sú naozaj v zlom stave. Označovanie  ich stavu ako katastrofálneho je pre videnie reality tvrdými kritikmi  príznačné. Na území mesta máme  47,48  km chodníkov. Každý rok sú postupne opravované. Niektoré  iba čiastočne, iné  kompletne. Tak ako tie, ktoré boli rekonštruované  v prvých piatich mesiacoch roka  2020. Nie je to tak dávno, keď popraskaný asfalt pred Hokejkou i mestským  úradom bol  nahradený novým asfaltovým povrchom. Človek by očakával aspoň konštatovanie, že  ten chodník je lepší. Z niekoľkých vyjadrení ale vyplynulo, že mali byť zo zámkovej dlažby. Našincovi jednoducho nevyhovieš.
 
Americký filozof Ralph Waldo Emerson takúto situáciu opísal slovami:
„Nech robíte čokoľvek, potrebujete na to odvahu. Ak ste sa pre niečo rozhodli, vždy sa nájde niekto, kto vám povie, že to robíte zle. Vždy sa objavia nejaké ťažkosti, ktoré vám budú našepkávať, že tú kritiku si naozaj zaslúžite. Naplánovať si niečo a riadiť sa tým až do konca si vyžaduje takú istú odvahu, akú potrebuje vojak v boji. Víťazstvo však potrebuje odvážnych mužov a ženy, ktorí ho dobyjú.“  
 
Informáciu iba o čiastočných opravách chodníkov je potrebné doplniť o celoplošné rekonštrukcie chodníkov, ktoré boli v Seredi vykonané v prvých piatich mesiacoch tohto roku.
 
Lokalita                                            Dĺžka v  metroch                    Plocha v  metroch  štvorcových
Hviezdoslavova ulica                               372                                          706
Legionárska ulica                                       60                                           218
Stromová ulica                                            14,4                                          23,1
Dionýza Štúra                                               21                                            32,85
8.Mája                                                         180                                          288
Zámocky park                                            129                                          452
Obežná                                                        322                                          515
S p o l u :                                                 1 098,42                                 2 234,95
Neobjektívna kritika skresľuje skutočnosť