Finančný dar mesto využije na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorov

Finančný dar mesto využije na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Pred časom sme Vás informovali, že spoločnosť Amazon sa zapojila do boja proti koronavírusu. Celkom venovali pol milióna eur humanitárnym organizáciám.
 
Finančná pomoc v hodnote 20 tisíc eur bola určená priamo mestu Sereď, kde logistické centrum spoločnosti sídli. Amazon sa správa ako dobrý sused a záleží mu na komunite, v ktorej pôsobí. Preto mestu venovali finančnú pomoc, ktorá mala byť použitá na okamžité výdavky spojené so šírením choroby COVID-19 v najohrozenejšej skupine seniorov.   „Sme si plne vedomí negatívnych dopadov pandémie na spoločnosť. Ako zamestnávateľ a investor v týchto ťažkých časoch chceme podporovať miestne komunity v okolí našich logistických centier,“ povedal Blanka Fijołek, PR & Community manažérka pre Amazon v regióne centrálnej a východnej Európy.  Ako sme už v predcháczajúcom článku písali primátor mesta Sereď Martin Tomčányi takúto formu pomoci vysoko ocenil.   „V tomto zložitom období je veľmi dôležité, aby sa ľudia a firmy spojili v mene dobra a pomáhali tým, ktorí to potrebujú najviac. Každá pomoc od firiem ako je Amazon je dôležitou súčasťou spoločného úsilia v boji proti koronavírusu. Vážim si tento prejav ľudskosti a za podporu pre našich seniorov Amazonu úprimne ďakujem."
Mesto Sereď využije 20 tisíc eur na výdavky spojené so šírením choroby COVID-19 v najohrozenejšej skupine seniorov a na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorov, ktorá bola počas povinnej karantény utlmená. Centrum má 290 členov a jeho hlavným poslaním je podnecovať aktivitu seniorov. „Za normálnych okolností pripravuje mesto pre seniorov aj rôzne výlety a kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sú mimoriadne obľúbené. V období karantény sme museli urobiť v týchto činnostiach prestávku. Po uvoľnení reštrikcií chceme činnosť centra znovu postupne rozbehnúť.“ hovorí Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď. Je to nesmierne dôležité, keďže hlavnou úlohou centra je zbavovať seniorov pocitu osamelosti, povzbudzovať ich k aktivite a sebarealizácii. „Každá finančná pomoc je vítaná a preto sme spoločnosti Amazon za ich dar veľmi vďační,“ dodáva primátor M. Tomčányi.
 
 
Finančný dar od Amazonu mesto využije na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorovFinančný dar od Amazonu mesto využije na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorovFinančný dar od Amazonu mesto využije na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorov