Otváranie škôl v meste Sereď.

Otváranie škôl v meste Sereď.

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Na základe uvoľňovania preventívnych opatrení  plánujeme  v Seredi od 01. 06. 2020 otvoriť základné školy, materské školy, školské kluby detí, školské jedálne a základnú umeleckú školu.
Mesto Sereď ako zriaďovateľ  po zverejnení rozhodnutí a opatrení príslušných úradov vydá najneskôr v piatok 22. 05. 2020 pokyn pre riaditeľov škôl a informáciu pre zákonných zástupcov detí a žiakov k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania.
Otváranie škôl v meste Sereď.