Ďalšie zrekonštruované chodníky v meste

Ďalšie zrekonštruované chodníky v meste

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
V rámci plánu opráv chodníkov, ktoré pre  mesto Sereď vykonáva firma Lukystav s.r.o. z Dolnej Stredy, bola v mesiaci máj ukončená rekonštrukcia ďalších chodníkov. Jeden bol vynovený na ulici D.Štúra a jeho nový povrch ocenili najmä obyvatelia  priľahlého vežiaka. Druhá rekonštrukcia prebehla na Stromovej ulici, kde bola vynovená iba časť chodníka.
 
 
Vynovený bol aj chodník na ulici 8. mája.  Pokládka nového asfaltového povrchu po celej dĺžke bola zrealizovaná z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia na území mesta.  Investorom je spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. Bratislava. Ide o dohodu medzi zodpovednými pracovníkmi mesta a SPP, ktorá vychádza z toho, že pri rozkopávkach väčšieho rozsahu je efektívnejšie položiť nový povrch chodníka ako iba fľakovať jeho časti.
 

 
Ďalšie zrekonštruované chodníky v mesteĎalšie zrekonštruované chodníky v mesteĎalšie zrekonštruované chodníky v mesteĎalšie zrekonštruované chodníky v mesteĎalšie zrekonštruované chodníky v mesteĎalšie zrekonštruované chodníky v mesteĎalšie zrekonštruované chodníky v meste