Základné bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď

Základné bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu v Seredi    
Bezplatné právne poradenstvo je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne.
Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne odborné rady a nasmeruje Vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie Vašich problémov.
Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v zasadačke v týchto termínoch:
01.06.2020 – pondelok  v čase 09:00 – 10:00hod,
17.06.2020 – streda      v čase 16:00 – 17:00hod,
06.07.2020 – pondelok v čase 09:00 – 10:00hod.
 
A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
 
 
Základné bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď