Očakávaný Saharský piesok dorazil aj do Serede

Očakávaný Saharský piesok dorazil aj do Serede

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Po čase k nám opäť dorazil Saharský piesok. Ako uvádza stránka iMeteo.sk cez našu oblasť prechádza vysoká koncentrácia prachu. Piesok zašpinil do rána viaceré autá, parapety, okná či predmety v exteriéry. Aktuálne to na teplotách príliš nebadáme, ale nachádzame sa v silnom výškovom juhozápadnom prúdení.
 
Cez Európu prúdi piesok až z ďalekej Sahary, pričom počas nočných hodín bola koncentrácia prachu nad našou oblasťou najvyššia. Piesok zo Sahary k nám prúdi medzi tlakovou nížou, ktorá má svoj stred západne od Portugalska a tlakovou výšou, ktorej stred sa nachádza nad Čiernym morom. 
 
 
Nejde o ojedinelý jav,  k preneseniu saharského prachu do našej oblasti prichádza nezriedka. Stačí  vhodná poveternostná situácia, v ktorej sa skombinujú piesková búrka na Sahare a silné juhozápadné prúdenie, ktoré piesok z púšte donesie až k nám. Ak prší, kvapky dažďa na seba rýchlejšie naviažu jednotlivé prachové častice a tie potom spolu s kvapkami dopadnú na zem.
 
Autá však dnes umývať nemusíte.  Saharský piesok by mal u nás byť v ovzduší až do piatka.
Ohlasovaný Saharský piesok dorazil aj do SeredeOčakávaný Saharský piesok dorazil aj do SeredeOčakávaný Saharský piesok dorazil aj do SeredeOčakávaný Saharský piesok dorazil aj do Serede