V školách skončil zápis do prvých ročníkov

V školách skončil zápis do prvých ročníkov

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
V termíne 24.4.2020 – 30.4.2020 sa na Základných školách v Seredi konal zápis detí do prvých ročníkov. Tento rok sa zápis oproti minulým rokom výrazne odlišoval.
 
Za normálnych okolností by deti v sprievode rodičov vstupovali do budovy školy so zvedavosťou ale aj miernou nervozitou. Rodičia by sa venovali povinným „papierovačkám“ a učiteľky by s dieťaťom viedli krátky rozhovor, aby zistili či je zrelé na nástup do prvého ročníka. Vyzvali by ho, aby zaspievalo pesničku, povedalo básničku alebo nakreslilo obrázok. V pokojnej priateľskej atmosfére by si overovali či budúci prvák pozná farby a čísla do desať. Zároveň by si všímali či je dieťa samostatné, či sa vie dostatočne sústrediť a má vyvinutú jemnú motoriku.  
 
 
Z dôvodu pandémie sa ale tento rok zápis konal bez prítomnosti dieťaťa. No rodičia si aj napriek tomu svoju povinnosť splniť museli. Zákon totiž určuje rodičovi povinnosť zapísať do školy každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek.
 
 
Základné školy v Seredi už poznajú celkové počty zapísaných prvákov. Spolu ich bolo 184 žiakov a to na ZŠ Juraja Fándlyho rodičia zapísali 86 prvákov, na ZŠ Jana Amosa Komenského to bolo 61 prvákov a na CZŠ sv. Cyrila a Metoda  bolo zapísaných 37 prvákov.
 
 
 
V školách skončil zápis do prvých ročníkovV školách skončil zápis do prvých ročníkovV školách skončil zápis do prvých ročníkovV školách skončil zápis do prvých ročníkov