Skaut je osožný a pomáha.

Skaut je osožný a pomáha.

Udalosti a ľudia     Ján Javor    
V poslednej dobe nás netrápi len koronavírus, ale aj sucho. Extrémne sucho momentálne zasahuje až polovicu Slovenska. Na poliach za Sereďou v priemyselnom parku sa vytvorili vplyvom sucha 2 až 3cm široké a až 20cm hlboké praskliny v pôde. Mladé vysadené stromy takouto klimatickou situáciou veľmi trpia. Skaut je osožný a pomáha, preto už druhý rok skauti pokračujú v zavlažovaní 225 líp, javorov a jaseňov v priemyselnom parku.
Počas takejto brigády vypolievame 5000 litrov vody priamo ku koreňom stromov. Polievanie zabezpečujú dve skupiny skautov po štyroch, každá má auto s vozíkom, na ktorom vezú 1000 litrový box s vodou. Polievanie trvá každej skupine cca 4 hodiny. Takáto činnosť sa nezaobíde bez výraznej podpory a účasti dospelých skautov, tzv. „oldskautov“. Dospelí majú v skautingu nezastupiteľnú úlohu nielen v materiálnej podpore, ale aj v predávaní cenných skúseností a hodnôt mladej generácii.
Skaut je osožný a pomáha.Skaut je osožný a pomáha.Skaut je osožný a pomáha.