Pekné miesto na oddych v Čepeni

Pekné miesto na oddych v Čepeni

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
V Stredom Čepeni, na súkromnom pozemku, bola v mesiaci apríl 2020 vysadená popri ceste pri Váhu lipová alej. Jedná sa o súkromný pozemok, ktorý vlastní Štefan Bardiovský a cez tento pozemok roky prechádzajú ľudia počas prechádzok, cyklisti aj rybári. Ako sme Vás už v jednom z predchádzaúcich člákov informovali, za pomoci dobrovoľníkov tu bolo vysadených celkom 40 líp. Majiteľ pozemku oslovil aj primátora mesta Martina Tomčányiho s návrhom, aby jeden zo stromčekov zasadil aj on osobne.  A keďže primátor vždy dobré veci rád podporí, lipu osobne doniesol a spolu so Štefanom Bardiovským,  na začiatku novej aleje,  strom zasadili.
 
V dotyku s alejou majiteľ pozemku osadil aj peknú lavičku.  Teraz je toto miesto upravené, čo si ľudia určite všimnú. Ak pôjdete v Strednom Čepeni popri Váhu na prechádzku, určite si poseďte na novej lavičke s pekným výhľadom na Váh a okolitú prírodu. Lavička má na operadle výstižnú vetu - Ale je tu krásne… Horný Čepeň.
 
Pekné miesto na oddych v ČepeniPekné miesto na oddych v ČepeniPekné miesto na oddych v ČepeniPekné miesto na oddych v Čepeni