Oznam pre uchádzačov o štúdium na základnej umeleckej škole v šk.roku 2020/2021

Oznam pre uchádzačov o štúdium na základnej umeleckej škole v šk.roku 2020/2021

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art.    
Oznam pre uchádzačov o štúdium na základnej umeleckej škole v šk.roku 2020/2021