Štart tenisových tréningov O.Z. TK Sereď od 4.5.2020

Štart tenisových tréningov O.Z. TK Sereď od 4.5.2020

Šport     Ing.Branislav Bíro    
V mesiaci apríl 2020 O.Z. TK Sereď spolu s trénerom Mgr. Tomášom Bohunickým zabezpečil sériu tenisových tréningov „na doma“, ktoré boli športovcom zaslané elektronicky. V minulom období o takomto čase boli pre verejnosť prístupné vonkajšie tenisové dvorce už 2-3 týždne a hrala sa tiež súťaž STZ. Tento rok to bude však iné. Aj napriek zložitej situácií akú všetci zažívame,
sa dobrovoľníkom z O.Z. TK Sereď podarilo pripraviť tenisové dvorce na novú sezónu. V súvislosti s usmerneniami ÚVZ SR a postupným uvoľňovaním opatrení má tenis to „šťastie“, že sa môže hrať vo vonkajšom priestore a je bezkontaktným športom.
Od pondelka 4.5.2020 preto znovu začína nová „letná“ tenisová sezóna tréningov pre deti a dospelých. Počas trvania aktuálnej situácie sa bude O.Z. TK Sereď snažiť o splnenie dvoch hlavných priorít – ochranu zdravia všetkých športovcov navštevujúcich tenisové dvorce a poskytnutie kvalitných športových tréningov. Všetky tréningy budú zabezpečené v súlade s Usmernením vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, ktoré 23.4.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR a ktoré sa týkajú športových aktivít vykonávaných organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka. Bližšie informácie sú uvedené na stránkach STZ pod linkom:
https://www.stz.sk/aktuality/Tenis-hr%C3%A1me-bez-r%C3%BA%C5%A1ok-%C5%A1tvorhry-s%C3%BA-povolen%C3%A9 a budú taktiež zverejnené v areáli tenisových dvorcov O.Z. TK Sereď.
Aké informácie sú pre trénujúcich z Usmernia najdôležitejšie?
Do tréningu bude zapojených maximálne 5 osôb, rodičia a skupina čakajúcich športovcov na zapojenie sa do aktívnej športovej činnosti čaká v min. 2 metrových rozostupoch a s rúškami.
Pred vstupom na športovisko bude každému trénujúcemu zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom a bude povinná dezinfekcia rúk. Športujúci budú od seba vzdialený min. 2 metre a to aj pri oddychu na lavičke alebo stoličkách. Na antukovom ihrisku bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk a plôch. Nebude možné využívať spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť). Po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok (lavičky, metly a pod.). V prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku bude povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom. Z dôvodu, že situácia sa každý deň mení, O.Z.TK Sereď ju bude pozorne sledovať a riadiť sa usmerneniami ÚVZ SR. V prípade zmien bude každý trénujúci športovec oboznámený o novej situácií v priestoroch antukových dvorcov a na webovej stránke O.Z..
Organizovaná športová činnosť v O.Z. môže deťom, dospelým a celej našej spoločnosti pomôcť zmierniť negatívne dopady na život a posilniť ich zdravie a imunitu na lepšie zvládanie ďalších podobných situácií. Spoločne to zvládneme!
Bližšie informácie o detských tenisových tréningoch Vám budú poskytnuté na tel. číslach 0907 594 394, 0908 793 439 alebo na emailovej adrese tksered@gmail.com.
Štart tenisových tréningov O.Z. TK Sereď od 4.5.2020