Zajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhovisko

Zajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhovisko

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Zajtra bude v Seredi po dlhšej dobe opäť otvorené verejné trhovisko. Sortiment predaja je vymedzený na sadenice, kvety, potraviny, zeleninu a ovocie. Predávajúci aj kupujúci budú musieť dodržiavať prísne pravidlá. Tie sú vyznačené pri vstupe na informačnom panely. Trhovisko bude otvorené v utorok a štvrtok od 7:00 do 13:00 hodiny a v sobotu od 6:00 do 12:00 hodiny.
 
 
→ Všetci predávajúci budú mať zmeranú teplotu pred začiatkom predaja.
→ Každý kupujúci aj predávajúci musí mať  rúško a rukavice.
→ Osoby musia dodržiavať od seba odstup min. 2m.
→ Pohyb kupujúcich bude iba jednosmerný, smer je určený šípkami na zemi
→ Počas otvorenia trhoviska je zákaz konzumácie potravín.
→ Vodiči budú musieť dbať na organizáciu dopravy a parkovania. Počas predaja na trhovisku sledujte dopravné obmedzenia. Parkovanie kupujúcich je možné len v okolí gymnázia. Vjazd bude povolený len rezidentom s trvalým pobytom.
→ Trhovisko bude otvorené na skúšku. Ak nebudú dodržiavané bezpečnostné opatrenia, uvedené osoby budú musieť opustiť trhovisko.
→ Pri vyššej frekvencii nedodržiavania bezpečnostných opatrení bude trhovisko uzatvorené.
 
 
Zajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhoviskoZajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhoviskoZajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhoviskoZajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhoviskoZajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhoviskoZajtra bude po dlhšej dobe otvorené trhovisko