Zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a mesta Sereď položili vence k Pamätníku osloboditeľov

Zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a mesta Sereď položili vence k Pamätníku osloboditeľov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V roku 2020 si  pripomíname 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu
 
Pri tejto príležitosti dňa 30. apríla do Serede zavítali zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike. Pri Pamätníku osloboditeľov ich na Námestí slobody privítal primátor mesta Matin Tomčányi a náčelník Mestskej polície Ladislav Fabo.
 
Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva. Ukončenie 2. svetovej vojny si pripomíname 8. mája.
 
Nikita GRIŠČENKO,  atašé Veľvyslanectva Ruska na Slovensku povedal: „Dnes sme prišli, aby sme dali úctu padlým vojakom Červenej armády, ktorí oslobodili celé Slovensko a teda aj mesto Sereď.  Vzhľadom na situáciu vo svete sme prišli iba dvaja, ide o také tiché stretnutie a pripomenutie si  všetkých obetí II. svetovej vojny.“
 
 
Vojna zasiahla do života takmer každého národa a je potrebné si stále pripomínať hrdinov, ktorí krviprelievaniu zabránili. V Seredi si každý rok uctievame pamiatku tých, ktorí bojovali za nás a za našu slobodu.
 
Primátor Martin Tomčányi  poznamenal: „ Veľmi si vážim návštevu zástupcov Veľvyslanectva Ruskej federácie. Je potrebné si stále pripomínať hrôzy vojny a hrdinské činy našich predkov. Aj napriek tomu, že prísne opatrenia z dôvodu pandémie nám tento rok neumožnili, pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny, usporiadať spomienkové stretnutie za účasti verejnosti, na obete vojny nezabúdame. Preto sme dnes spoločne s náčelníkom MsP položil vence k pamätníku v mene všetkých obyvateľov mesta.“
 
Zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a mesta Sereď položili vence k Pamätníku osloboditeľovZástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a mesta Sereď položili vence k Pamätníku osloboditeľovZástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a mesta Sereď položili vence k Pamätníku osloboditeľovZástupcovia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a mesta Sereď položili vence k Pamätníku osloboditeľov