Jarná brigáda Občianskeho združenia TK Sereď

Jarná brigáda Občianskeho združenia TK Sereď

Životné prostredie a príroda     B.Bíro,TK Sereď    
Dobrovoľníci a sympatizanti O.Z. Tenisový klub Sereď znovu spojili sily, aby mohli pripraviť antukové dvorce a celý tenisový areál na novú letnú sezónu. Tohtoročná jarná brigáda bola trochu nezvyčajná. Z dôvodu aktuálnej krízovej situácii a opatreniam sa tento rok brigáda presunula až na posledné dva aprílové týždne. V porovnaní s inými rokmi, patrí apríl medzi mesiace, kedy je už letná tenisová sezóna v plnom prúde a dvorce s nadšením vítajú všetkých tenistov.
Tento rok brigádnici upravili celý povrch dvorcov a doplnili ich o novú antukovú frakciu o rozmeroch 0,1 a 0,2 mm, ktorá sa zarovnala hrablom a niekoľko dní valcovala vybračným valcom. Nová vrstva antuky sa potom pozametala sieťami a niekoľko dní polievala. Počas úpravy antukových dvorcov boli znovu opravené všetky dvorcové čiary. Ďalej bol tenisový areál pokosený a vyčistený od odpadkov. V ďalších dňoch čaká areál na opravu a natieranie lavičiek.
Šikovným brigádnikom sa podarilo pripraviť tenisový areál na novú sezónu, ktorú O.Z. TK Sereď plánuje otvoriť 4.5.2020. V rámci opatrení v súvislosti s otvorením dvorcov musí O.Z. TK Sereď zabezpečiť všetky podmienky prevádzky pre fungovanie vonkajších tenisových dvorcov v súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.
Všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili jarnej brigády a prišli nás podporiť aj počas tejto náročnej situácie patrí obrovská vďaka.
Ďakujeme!
Jarná brigáda Občianskeho združenia TK SereďJarná brigáda Občianskeho združenia TK SereďJarná brigáda Občianskeho združenia TK SereďJarná brigáda Občianskeho združenia TK SereďJarná brigáda Občianskeho združenia TK Sereď