Ako prežívajú klienti Domova dôchodcov v Seredi obdobie pandémie

Ako prežívajú klienti Domova dôchodcov v Seredi obdobie pandémie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Klienti Domovov dôchodcov a Domov sociálnych služieb  musia pre hrozbu nového koronavírusu už viac ako mesiac dodržiavať prísne opatrenia. Týmito sa musí riadiť aj DD a DSS v Seredi. Zamestnanci aj klienti tohto zariadenia boli postupne testovaní na COVID-19. Až na jeden prípad zamestnankyne, mali všetci negatívne výsledky.
 
Ako súčasnú situáciu prežívajú zamestnanci aj klienti  zariadenia nám porozprávala Milada Floriánová - riaditeľka DD a DSS Sereď
 
 
Domov už začiatkom marca obmedzil návštevy a od 9.marca bolo zariadenie uzatvorené.  Riaditeľka Floriánová pre Seredské novinky povedala: „Hneď na začiatku sme  klientov informovali o situácii a nebezpečenstve nákazy. Aktívne sledujú dianie, takže pochopili nutnosť jednotlivých obmedzení. Prežívame veľmi náročné obdobie  a to všetci ako zamestnanci tak klienti a samozrejme  aj príbuzní.“  
 
Prijali opatrenia
 
Život v seredskom  zariadení sa zmenil. Novým podmienkam sa museli prispôsobiť zamestnanci  aj klienti. Hoci to nie je jednoduché, všetci vedia, že opatrenia je potrebné dodržiavať, lebo len tak sa ochránia medzi sebou. Riaditeľka Floriánová opísala, aký je režim v zariadení: „ Pri vstupe do zariadenia  zamestnancom meriame telesnú teplotu  a povinne si každý dezinfikuje ruky . Pre zamestnancov aj klientov máme zabezpečené ochranné pomôcky – rúška, rukavice , plášte aj ochranné  štíty. Trikrát denne dezinfikujeme celé zariadenie a dvakrát týždenne aj areál zariadenia – lavičky ,zábradlia a posedenia, ktoré máme v areály. Klienti aj zamestnanci poctivo rúška aj nosia. Dvakrát denne je klientom monitorovaná telesná teplota, pred každým jedlom si všetci pod dohľadom dezinfikujú ruky. Každú zmenu zdravotného stavu okamžite hlásime našej lekárke a riadime sa jej pokynmi. V prípade potreby inštruktorky  sociálnej rehabilitácie pravidelne zabezpečujú potrebné nákupy našim klientom.“
 
Klienti priestory domova neopúšťajú
 
Všetky spoločenské aj športové udalosti na Slovensku boli počas trvania pandémie zrušené. Aj Domov dôchodcov v Seredi zrušil spoločenské aktivity. Riaditeľka hovorí: "Zamestnanci pracujú s klientami individuálne  alebo vo veľmi malých skupinkách po 3 -4 a to tiež so značnými obmedzeniami.  Areál domova je dosť veľký, tak sa klienti prechádzajú v našich priestoroch, ak svieti slnko sedia na lavičkách a naberajú energiu. V záhrade máme skleník, kde už chystáme zeleninové sadenice  a dokonca už zbierame prvú úrodu reďkoviek."
 
Kontakt s rodinou je obmedzený
 
Nakoľko sú dvere zariadenia pre návštevníkov zatvorené, klienti sa so svojimi blízkymi nemôžu kontaktovať. Samozrejme mnohým chýbajú deti a vnúčatá ale aj to je dôsledok pandémie. Riaditeľka však tvrdí, že o kontakt s najbližšími klienti ukrátení až tak doslova nie sú: „Snažíme sa o komunikáciu s rodinnými príslušníkmi , ktorých informujeme o zdravotnom stave a aktuálnej situácii v zariadení. Mnohí klienti majú  svoje  mobilné telefóny, pokiaľ ich nemajú využívame naše služobné. Posielame im fotografie , chystáme  videohovory klientov s rodinnými príslušníkmi , aby sme osobný kontakt čo najviac priblížili.“
 
Krízový štáb v DD a DSS
 
V zariadení je od začiatku epidémie vytvorený krízový štáb, ktorý zasadá každý pondelok, prípadne podľa potreby. Denne sú klienti informovaní o aktuálnej situácii, sledujú správy, čítajú a rozprávajú sa o dôsledkoch pandémie. Samozrejme všetko s mierou, priveľa negatívnych informácii nepridá na duševnej pohode nikomu obzvlášť nie starším a chorým ľuďom. Preto tie zlé správy sa zamestnanci snažia vyrovnať vždy niečim pozitívnym  a tak všetci veria, že to spoločne zvládnu.
 
Ako prežívajú klienti Domova dôchodcov v Seredi obdobie pandémieAko prežívajú klienti Domova dôchodcov v Seredi obdobie pandémie