Otváranie vonkajších športovísk v Seredi

Otváranie vonkajších športovísk v Seredi

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
V súlade s Opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 mesto Sereď od 22. 04. 2020 otvorilo za účelom individuálneho tréningu nasledujúce vonkajšie športoviská:
 
downhillovú dráhu, workourové ihrisko a skatepark na Ceste do kempingu,
bicrossovú dráhu na ul. D. Štúra,
fit park Horalky na Mlynárskej ul.
fit park Sprectra na Pažitnej ul.
fit park Priestor na Spádovej ul.
 
Všetky tieto vonkajšie športoviská mesto Sereď raz do týždňa vydezinfikuje – tak ako to robíme každú v stredu s lavičkami.
Ihriská na kontaktné športy (futbal, basketbal, multifunkčné ihriská a pod.) zostávajú mimo prevádzky pre kolektívy.
Tieto je možné využívať pri individuálnom tréningu, napríklad jeden hráč hádže na kôš.
Upozorňujeme všetkých občanov, že na športoviskách platí povinnosť zakrývať si ústa a nos rúškami, šatkami alebo šálmi a dodržiavať minimálny odstup 2 m medzi cvičencami.
Prevádzku detských ihrísk a pieskovísk plánuje mesto Sereď obnoviť podľa aktuálnej situácie najskôr 10.05.2020.
Otváranie vonkajších športovísk v Seredi