Prebieha prvá kosba verejnej zelene

Prebieha prvá kosba verejnej zelene

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Na území mesta Sereď už niekoľko dní prebieha prvá kosba verejne zelene.  Kosenie prebieha podľa harmonogramu,  prvé v poradí sa kosia vnútrobloky sídlisk, postupuje sa na vedľajšie uličky a napokon sa kosia okrajové časti mesta. 
 
Poverení pracovníci kosia iba verejné plochy vo vlastníctve mesta Sereď. Úpravu trávnatých plôch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta  je povinný zabezpečovať ich vlastník, nájomca alebo správca. Kosba zelene je realizovaná počas roka približne šesť krát, všetko v závislosti od počasia a rýchlosti vegetačného rastu. Pokosiť mesto s okrajovými časťami trvá pracovníkom približne jeden mesiac.
 
 
Prebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelenePrebieha prvá kosba verejnej zelene