Vojaci zo Serede poskytli pomoc žene po páde z koňa

Vojaci zo Serede poskytli pomoc žene po páde z koňa

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Vojaci v týchto dňoch spolupracujú s príslušníkmi polície SR. V piatok 10. apríla bolo na cestách 710 vojakov a v dvoch smenách dozerali na dodržiavanie opatrení vlády.  Rotmajster Peter Lojan a rotný Martin Melišík zo ženijného práporu Sereď, však na hliadke na hranici okresu Senica v obci Pdbranč vykonali aj niečo naviac. Podľa Ozbrojených síl SR popri ich hliadke prechádzala skupina jazdcov, keď jedna zo žien spadla z koňa. Vojaci poskytli zranenej prvú pomoc a dali jej rúško,  ktoré nemala. Následne privolali RZP  do príchodu ktorej u ženy zistili ďalšie zranenia a cestovateľskú anamnézu.
 
 
 
Vojaci zo Serede poskytli pomoc žene po páde z koňa