Vydarené básne seredských žiakov na aktuálnu tému.

Vydarené básne seredských žiakov na aktuálnu tému.

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Brány škôl sú už niekoľko týždňov zatvorené, no žiaci doma v žiadnom prípade nezaháľajú. Učivo v domácom prostredí musia zvládnuť či sa to už niekomu páči alebo nie. Učitelia vyučujú školákov online a zadávajú im domáce úlohy. 
 
Trieda štvrtákov, pod vedením učiteľky Andrey Gombárikovej zo Základnej školy J.Fándlyho v Sered, ale ukázala, že okrem učenia dokážu oveľa viac. Napísali basničky na súčasnú vysoko aktuálnu tému.
 
Učiteľka A.Gombáriková povedala: "Som vďačná, že mám v triede také úžasné, milé a šikovné deti. A som vďačná aj za  spoluprácu, komunikáciu a vzájomnú toleranciu s ich rodičmi počas tohto zložitého obdobia.  Čo sa týka básničiek, na 10-11 ročné deti sa im tvorba naozaj vydarila a radi by sme sa so svojim umením podelili aj s čitateľmi Seredských noviniek."
 
 
 
 
 
Vydarené básne seredských žiakov na aktuálnu tému.