Mesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej ulici

Mesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej ulici

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mestská polícia v Seredi v súčinnosti s pracovníkmi mesta v uplynulých dňoch riešila problém ľudí bez domova, ktorí svojim správaním pohoršujú bežných obyvateľov. Najmä v období koronavírusu, kedy je potrebné dbať na zvýšenú hygienu, sú títo ľudia citlivo vnímaní.
 
Primátor mesta Martin Tomčányi na túto tému povedal:  „Mnohým ľuďom bez domova občania Serede pomohli a za to im patrí poďakovanie. Ale sú aj iní. Pred budovou obchodného reťazca v Seredi sa dlhodobo vyskytoval známy bezdomovec, ktorý si za svoje trápenie môže v plnej miere sám, keď si ako mladý zámerne prestrelil nohu, aby sa vyhol vojenskej službe. Následne o nohu prišiel. Mnohokrát mu pomohol jeho otec a mnohokrát mesto Sereď, ktoré zariadilo aj jeho umiestnenie v sociálnom zariadení, avšak vždy skončil žobrajúci a sfetovaný na ulici.“
 
Mestská polícia môže v prípade tohto bezdomovca konať len v súlade so zákonom. Už v minulosti nám zástupca náčelníka Peter Sokol objasnil nasledovné: „Ak bezdomovec iba sedí a nič nerobí, polícia nemá zákonný dôvod na vykázanie takejto osoby. To, že je ošumelý, resp. špinavý a zapácha, nedáva dôvod na jeho predvedenie, vykázanie a rôzne iné spôsoby, ktoré často občania navrhujú." 
 
Jediné,  čo v tomto pandemickom období mohlo mesto a polícia s bezdomovcom pred obchodným reťazcom LIdl  učiniť,  je UPOZORNIŤ občanov na zákaz zdržovať sa v blízkosti stojiska nákupných  vozíkov a vchodu do predajne vo vzdialenosti do 10m na čas dlhší ako 10 min.
 
 
Primátor Tomčányi hovorí: „ Mesto Sereď spolu s Mestskou políciou zakročili. Spolu s náčelníkom Ladislavom Fabom sme sa stretli s vedením obchodu, boli vyrobené oznámenia a z priestoru bol dotyčný odsunutý. Ostatné je na vedení obchodu. Budem rád, keď firma na čas posilní SBS, ktorá z pozemku takéto indivíduá vykáže. Pozemok nepatrí mestu, ale obchodnému reťazcu. Mesto a MsP pomohlo, ale nebude nahrádzať SBS. O to, aby sa situácia neopakovala, sa musí postarať majiteľ pozemku. Koľkokrát pracovníci mesta v spolupráci s náčelníkom a príslušníkmi MsP zabezpečilo upratovanie brlohov, kde sú on a jemu podobní ? Je to nekonečný príbeh…“
 
 
Jeden takýto nahromadený neporiadok, ktorý sa nachádzal na Garbiarskej ulici bol v týchto dňoch opäť zlikvidovaný. Pracovníci mesta pod vedením Jána Himpána a za asistencie príslušníkov Mestskej polície všetok odpad a neporiadok po bezdomovcoch vyzbierali a okolie  vyčistili.  Ako dlho tu poriadok vydrží je otázne. Bezdomovci totiž priestory na Garbiarskej ulici pravidelne  využívajú na hromadenie neporiadku.  A pracovnící mesta tento neporiadok zas pravidelne likvidujú.  Ako povedal primátor Tomčányi - je to nekonečný príbeh...
 
 
 
 
Mesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej uliciMesto riešilo bezdomovca pred Lidlom aj jeho neporiadok na Garbiarskej ulici