Aj v Seredi bude Veľká noc slávená bez účasti veriacich

Aj v Seredi bude Veľká noc slávená bez účasti veriacich

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
 
Vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva aj počas Veľkonočných sviatkov v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb.
 
 
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Tento rok bude Veľká noc slávená bez účasti veriacich.
 
Farský úrad v Seredi  oznamuje, že veriaci sa momentálne memôžu fyzicky stretávať na veľkonočných obradoch ako zvyčajne, je však k dispozícii rozhlas, televízia či internet (Rádio Lumen, TV Lux, a iné). V týchto dňoch je potrebné hľadať spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. Snažiť sa využiť tieto dni na prehĺbenie svojho duchovného života. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz rodinnú duchovnosť a modlitbu. Veriaci sa v duchu môžu pripojiť  k farským obradom, ktorých termíny prikladáme:
 
Aj v Seredi bude Veľká noc slávená bez účasti veriacichAj v Seredi bude Veľká noc slávená bez účasti veriacichAj v Seredi bude Veľká noc slávená bez účasti veriacich