Eduard Šúry oslávil okrúhle životné jubileum

Eduard Šúry oslávil okrúhle životné jubileum

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
 
Okrúhleho jubilea 80 rokov sa dňa 29. marca dožil dlhoročný predseda Klubu zdravotne postihnutých v Seredi  pán 
 
Eduard Šúry.
 
V mene všetkých obyvateľov mesta mu veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu rodiny i priateľov boli zablahoželať
 
primátor mesta Martin Tomčányi a vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková.
 
Oslávencovi odovzdali pamätný list a malú pozornosť.
 
 
 
 
 
Eduard Šúry oslávil okrúhle životné jubileumEduard Šúry oslávil okrúhle životné jubileum