Amazon venuje pol milióna eur humanitárnym organizáciám. V boji s pandémiou pomáhajú aj ďalšie obchodné reťazce

Amazon venuje pol milióna eur humanitárnym organizáciám. V boji s pandémiou pomáhajú aj ďalšie obchodné reťazce

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Spoločnosť Amazon sa rozhodla zapojiť do boja proti koronavírusu. Celkom venuje pol milióna eur humanitárnym organizáciám.
 
Slovenský Červený kríž od Amazonu dostane finančnú podporu 350 000 eur. Ďalších 150.000 eur venuje na podporu miestnych organizácií v komunitách, v ktorých zamestnanci spoločnosti žijú a pracujú. Dar je podporou zákazníkom, zamestnancom a komunitám na zmiernenie následkov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
 
Najväčšia čiastka z pol milióna eur smeruje na podporu Slovenského Červeného kríža, ktorý vyvíja svoju činnosť vo všetkých regiónoch Slovenska. “Chceli by sme sa poďakovať spoločnosti Amazon za výraznú podporu činnosti Slovenského Červeného kríža práve počas pandémie koronavírusu COVID-19”, hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. “Umožňuje nám to účinnejšie postarať sa a zároveň pomôcť tým, ktorí nás v týchto neľahkých časoch najviac potrebujú. Ďakujeme. Spolu pomôžeme.”
 
Pomoc v hodnote 120 tisíc eur poputuje občianskej iniciatíve Kto pomôže Slovensku, ktorá funguje aj vďaka podpore partnerov, ktorí poskytujú svoje znalosti, kontakty, čas alebo ako v prípade spoločnosti Amazon, peniaze. „Naša iniciatíva vznikla ako reakcia na pandémiu koronavírusu s cieľom poskytnúť našim lekárom, sestrám a inému personálu v nemocniciach, zdravotných strediskách či DSS ochranné pomôcky ako rukavice, obleky, rúška, respirátory, okuliare či dezinfekciu“, hovorí Zuzana Suchová, ktorá v iniciatíve zastrešuje fundraising, marketing a PR. „Vďaka štedrému daru od spoločnosti Amazon budeme schopní zastrešiť viac dopytov z týchto zariadení.“
 
Finančná pomoc v hodnote 20 tisíc eur je určená priamo mestu Sereď, kde logistické centrum spoločnosti sídli. Amazon sa správa ako dobrý sused a záleží mu na komunite, v ktorej pôsobí. Preto mestu venujú finančnú pomoc, ktorá bude použitá na okamžité výdavky spojené so šírením choroby COVID-19 v najohrozenejšej skupine seniorov. „V tomto zložitom období je veľmi dôležité, aby sa ľudia a firmy spojili v mene dobra a pomáhali tým, ktorí to potrebujú najviac. Každá pomoc od firiem ako je Amazon je dôležitou súčasťou spoločného úsilia v boji proti koronavírusu. Vážim si tento prejav ľudskosti a za podporu pre našich seniorov Amazonu úprimne ďakujem," hovorí Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď.
 
 
 „Sme si plne vedomí negatívnych dopadov pandémie na spoločnosť. Ako zamestnávateľ a investor v týchto ťažkých časoch chceme podporovať miestne komunity v okolí našich logistických centier,“ hovorí Blanka Fijołek, PR & Community manažérka pre Amazon v regióne centrálnej a východnej Európy.

Spoločnosť Amazon nedávno spustila iniciatívu na podporu výskumu a vývoja diagnostiky, ktorá spočíva v rýchlej a presnej detekcii a testovaní na ochorenie COVID-19. V rámci toho sa spoločnosť zaviazala k počiatočnej investícii vo výške 20 miliónov dolárov (vyše 18 miliónov eur) na výskum diagnostiky, inovácií a vývoja s cieľom urýchliť kolektívne porozumenie a detekciu ochorenia COVID-19 a na vývoj ďalších inovatívnych diagnostických riešení na zmiernenie budúceho výskytu infekčných ochorení.
 
Slovenskému Červenému krížu poputuje aj ďalšia pomoc a to 60 000,- eur, ktorú im venujú obchodné reťazce  Kaufland a Lidl.  Finančný dar pôjde na pomoc v boji s pandémiou.
 
 „Nesmierne si vážime a obdivujeme neúnavnú prácu zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža. Ako dlhoročný partner pri nich stojíme aj teraz, keď na zabezpečovanie pomoci iným nevyhnutne potrebujú pomoc práve oni,” vyjadrila sa Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland s tým, že ich teší vzájomná dohoda so spoločnosťou Lidl, ktorá vyústila do finančnej pomoci.
 
„V týchto neľahkých časoch si musíme navzájom pomáhať a byť tu pre našich blízkych. Nie každý však má možnosť spoľahnúť sa na rodinu, susedov či známych, a aj pre týchto ľudí tu je Slovenský Červený kríž. Sme presvedčení, že poskytnuté prostriedky pomôžu mnohým ľuďom, ktorí by inak zostali odkázaní sami na seba,” povedal hovorca Lidla Tomáš Bezák.
 
 
Amazon venuje pol milióna humanitárnym organizáciám. V boji s pandémiou pomáhajú aj ďalšie obchodné reťazce