Krásny a zároveň dojímavý odkaz na jednom zo sídlisk v Seredi

Krásny a zároveň dojímavý odkaz na jednom zo sídlisk v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 ohrození najviac seniori. Z tohto dôvodu vláda odporučila tejto najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva vychádzať z domu len v nevyhnutných  prípadoch a kontaktovať sa s príbuznými iba na diaľku. Vďaka moderným technológiám to dnes nie je až taký problém. No mobil, skype, messenger alebo whatsapp nikdy nenahradia osobné stretnutia, objatia či bozky.
 
Je mnoho starých rodičov, ktorí svoje vnúčatá nemohli vyobjímať už niekoľko dní či týždňov.  A naopak, vnúčatá svojich starých rodičov počujú alebo vidia  v týchto dňoch iba na displejoch mobilov. Je to zodpovedné správanie oboch strán a iba tak môžeme eliminovať riziko nákazy. Nikto z nás nechce zažiť scenár, aký teraz prežíva Taliansko či Španielsko.
 
Pravdepodobne odlúčenosť od osobného kontaktu inšpirovala vnučku alebo vnuka  a pripravili svojej babičke  tento víkend prekvapenie v podobe namaľovaného blahoželania k meninám na chodníku pod oknami bytovky na jednom zo sídlisk v Seredi.
 
 
Krásne a zároveň dojímavé ....  v tom obraze je totiž silný odkaz týchto dní, že aj keď sa tí starší teraz nemôžu osobne stretávať s rodinou, tá na nich nezabúda.  Kým tento obrázok nezmizne, bude babičku tešiť pri srdiečku pri každom pohľade z okna.
 
My sa samozrejme k blahoželaniu pripájame s prianím, aby sa pani Soňa mohla so svojou rodinkou čo najskôr stretnúť bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení. Nech ona a aj my všetci prežijeme toto neľahké obdobie hlavne v zdraví.
 
 
Krásny a zároveň dojímavý odkaz na Čepenskej uliciKrásny a zároveň dojímavý odkaz na jednom zo sídlisk v Seredi