DOPLNENÉ tlačivo k OČR - čestné vyhlásenie.

DOPLNENÉ tlačivo k OČR - čestné vyhlásenie.

Zdravie     Sociálna poisťovňa    
27.3. 2020 bolo aktualizované Čestné vyhlásenie
k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
v ktorom bol doplnená časť:
Názov a sídlo zamestnávateľa (ak ide o zamestnanca) ...........................................................................
Doteraz odovzdané  čestné vyhlásenia budú akceptované. 
Ďakujeme.
DOPLNENÉ  tlačivo k OČR - čestné vyhlásenie.DOPLNENÉ  tlačivo k OČR - čestné vyhlásenie.