Pripomenuli sme si DEŇ UČITEĽOV

Pripomenuli sme si DEŇ UČITEĽOV

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 28. marca si pripomíname Deň učiteľov. 
 
Tento dátum bol stanovený Československou vládou v roku 1955. Presne v tento deň sa totiž v roku 1592 narodil človek známy aj ako učiteľ národov - Ján Amos Komenský, moravský pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof a politik. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradiště. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej.
 
Deň učiteľov je pre nich chvíľou, keď žiaci aj spoločnosť majú príležitosť spomenúť si na ich prácu. Učiteľské povolanie je náročné, zodpovedné ale  i príťažlivé. Túto prácu musí pedagóg vykonávať s láskou a trpezlivosťou. Učiteľ odovzdáva znalosti a podieľa sa na výchove novej generácie ľudí. Preto im za ich pedagogickú činnosť patrí vďaka a úcta.  Práve 28. marca im viac ako inokedy prejavujeme úctu a uznanie.
 
Primátor mesta Martin Tomčányi všetkým učiteľom pripája blahoželanie:
 

 
Dnes oslavujeme DEŇ UČITEĽOVDnes si pripomíname DEŇ UČITEĽOV