Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstva z 25.03.2020.

Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstva z 25.03.2020.

Zdravie     Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu v Seredi    
Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstva z 25.03.2020.Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstva z 25.03.2020.Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstva z 25.03.2020.