List Jeffa Bezosa všetkým zamestnancom Amazonu

List Jeffa Bezosa všetkým zamestnancom Amazonu

Zdravie     Bc. Ľubomír Veselický    
Milí Amazoňáci,   
obdobie, v ktorom sa práve nachádzame, nie je ako zvyčajné obdobie, na ktoré sme zvyknutí, je to čas plný stresu a neistoty. Je to tiež čas, kedy je naša práca mimoriadne dôležitá.
Zmenili sme celý logistický, prepravný a dodávateľský reťazec, nákupné procesy a procesy predajcov tretích strán tak, aby sme uprednostnili skladovanie a dodávku základných položiek, ako sú produkty dôležité pre chod domácností, dezinfekčné prostriedky, detská výživa a zdravotnícke potreby. Poskytujeme životne dôležitú službu ľuďom na celom svete, hlavne tým, ktorí sú najviac zraniteľní ako sú napríklad starší ľudia. Ľudia sa na nás spoliehajú.
Som vám vďačný za prácu, ktorú robíte a nie som sám. Dostal som stovky e-mailov od zákazníkov a videl som príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých ľudia ďakujú vám všetkým. Vaše úsilie si všimli aj na najvyšších úrovniach vlády.
Ľudia na celom svete pociťujú ekonomické dôsledky tejto krízy a so smútkom musím skonštatovať, že predpokladám, že sa veci ešte zhoršia, kým príde zlepšenie. Najímame ľudí na 250 nových pozícií v prevádzke v Seredi a dočasne zvyšujeme mzdy všetkým pracovníkom pracujúcim na hodinu o 1,50 eur. V tomto čase sú ostatné podniky, ako sú reštaurácie a bary, nútené zatvárať. Dúfame, že ľudia, ktorí aktuálne nemajú prácu, prídu pracovať k nám, až kým sa nebudú môcť vrátiť späť na svoje pôvodné miesta.
Väčšinu nevyhnutnej práce, ktorú robíme, nie je možné vykonávať z domu. Na našich pracoviskách po celom svete sme zaviedli sériu preventívnych zdravotných a hygienických opatrení pre zamestnancov a dodávateľov - od zvýšenia frekvencie a intenzity čistenia, po prispôsobenie našich postupov v logistických centrách s cieľom zabezpečiť odporúčané usmernenia týkajúce sa rozostupov ľudí. Stretávame sa každý deň, aby sme nachádzali ďalšie cesty a spôsoby, ako zlepšiť tieto opatrenia. Tieto opatrenia aktuálne zahŕňajú:
- Významne zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie v rámci celého objektu, vrátane pravidelného (1 - 2x denne) ošetrenia exponovaných povrchov polymérovou dezinfekciou s dlhodobým účinkom (napríklad priestor skriniek, vstupu, kantíny, zábradlia, kľučiek dverí, tlačidlá, dotykové obrazovky, ...)
- Požiadali sme zamestnancov, aby dodržiavali postup, pri ktorom si každý na začiatku a na konci zmeny vydezinfikuje svoje pracovné miesto.
- Opakovane komunikujeme našim zamestnancom, že každý si musí často umývať ruky mydlom a vodou, a to najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po návrate z toalety, pred jedlom, po smrkaní, kašľaní alebo kýchaní. Pokiaľ nie sú voda a mydlo ľahko dostupné, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom alkoholu najmenej 60%, ktorý sme tiež umiestnili na mnoho nových stanovísk.
- Všetkých našich zamestnancov inštruujeme, aby zostali doma, pokiaľ sa necítia dobre a upravili sme pravidlá dochádzky tak, aby to podporovali.
- Denne dezinfikujeme zvozové dopravné prostriedky a vykonáváme tiež ich hĺbkovú dezinfekciu.
- Zabezpečujeme zvozovú dopravu pre zamestnancov v zintenzívnenom režime tak, aby vyťaženosť žiadneho autobusu nepresiahla normu na udržanie dostatočnej vzdialenosti.
- Zamestnanci majú povinnosť si pri cestovaní zvozovou dopravou zakrývať ústa a nos v súlade s nariadeniami regionálnych dopravcov.
- Výrazne sme upravili prevádzku v hale a v oddychových zónach, aby bolo možné dodržiavať dvojmetrové vzdialenosti medzi zamestnancami a zamedzili sme tvoreniu radov, napríklad:
- zrušili sme pravidelné stretnutia zamestnancov – tzv. stand upy – a všetky dôležité informácie zdieľame so zamestnancami prostredníctvom tabúľ, konverzáciou s manažérmi v malých skupinách s potrebnými rozostupmi a prostredníctvom interného rozhlasu
- premiestnili sme stoličky v kantíne a oddychových miestnostiach
- pridali sme do rozvrhu ďalšie pracovné prestávky, aby sme znížili množstvo zamestnancov na jednej prestávke a prestávky budeme predlžovať
- zrušili sme výstupnú kontrolu, aby sme zabránili tvoreniu radov
- upravili sme pravidlá pre vstup/výstup z haly aj mimo oblasť štandardných turniketov, aby sme zabránili tvoreniu radov
- zásadne sme rozšírili priestor pre fajčiarov a pre autobusové stanoviská
- premiestnili sme zariadenia na zaznamenávanie dochádzky
- zaviedli sme možnosť trávenia prestávok priamo na pracovisku
- upravili sme používanie výťahu len pre jednu osobu
- zaviedli sme nové pravidlá na trávenie času v priestoroch so skrinkami
- Inštruujeme zamestnancov, ako správne dodržiavať zásady manipulácie s tvárovými rúškami.
- Zaviedli sme dočasne proces na používanie mobilného telefónu na pracovisku pre tých, ktorí potrebujú byť v kontakte so svojimi rodinami alebo poskytovateľmi starostlivosti o deti.
- V priestoroch na stravovanie sme zaviedli použitie balených príborov a dochucovadiel.
- Zaviedli sme striktne bezhotovostné platby v bistre.
- Školenie zamestnancov prebiehajú v menších skupinách a s využitím aplikácií a ďalšieho vybavenia, ktoré podporuje možnosť vzdelávania na väčšiu vzdialenosť.
- Zamestnancov sme požiadali o odloženie ciest, ktoré nie sú nutné.
- Pre kandidátov sme zmenili osobné pohovory na videopohovory.
- Zadali sme objednávky na milióny ochranných rúšok, ktoré chceme rozdať našim zamestnancom a zmluvným dodávateľom, ktorí nemôžu pracovať z domu, ale len veľmi málo z nich bolo dodaných. Rúška sú stále nedostupné na celom svete a v tomto okamihu tie ktoré sú, sú vládami presmerované do zariadení s najvyššou potrebou ako sú nemocnice a kliniky. Je ľahké porozumieť tomu, prečo musia byť na prvom mieste poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú obdivuhodnú starostlivosť našim komunitám. Keď príde ohľadne rúšok rad na nás, bude našou prvou prioritou dostať ich do rúk našich zamestnancov a partnerov, ktorí pracujú na tom, aby boli ľuďom dodané základné produkty.
 
Môj osobný čas a myšlienky venujem výlučne situácii okolo COVID-19 a tomu, ako môže Amazon zohrať svoju úlohu v tomto období čo najlepšie. Chcem, aby ste vedeli, že Amazon bude aj naďalej prispievať svojou činnosťou a neprestaneme hľadať ďalšie spôsoby ako pomáhať.
 
Neexistuje návod na to, ako sa v týchto časoch cítiť a viem, že táto situácia spôsobuje stres každému. Môj zoznam starostí – určite ako aj ten váš – je dlhý: od obáv o moje deti, rodičov, rodinu, priateľov, cez obavy o bezpečnosť vás, mojich kolegov a obavy o tých, ktorí už sú veľmi chorí, až po škody, ktoré spôsobí ekonomický pád v našich komunitách.
Prosím, opatrujte sa a starajte sa o svojich blízkych. Viem, že spoločne to zvládneme.
 
Jeff
List Jeffa Bezosa všetkým zamestnancom Amazonu