Legionárska ulica s vynoveným chodníkom

Legionárska ulica s vynoveným chodníkom

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
V mesiaci marec prebehla rekonštrukcia chodníka na Legionárskej ulici. Pôvodný asfaltový  povrch  chodníka  bol  v nevyhovujúcom  technickom stave a jeho priechod bol problémový.  Na základe výberového konania bola realizátorom prác firma Današ s.r.o. Sereď.
 
Rekonštrukcia   chodníka  zabezpečí  bezproblémový  pohyb  chodcov  v danej lokalite.
Legionárska ulica s vynovenýcm chodníkom