Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia.    
Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
 
Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner).
 
Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
 
Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.
Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi