Rekonštrukcia chodníka v Zámockom parku

Rekonštrukcia chodníka v Zámockom parku

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď v mesiaci marec zrekonštruovalo chodník v zámockom parku. Ide o úsek od historickej vrátnice po oblúk v kaštieli. Realizátorom prác bola firma Današ s.r.o. Sereď.
 
 
 
Pôvodný povrch bol odstránený a nahradený novým a to asfaltovým.  Takýto povrch chodníkov je v našom meste často kritizovaný, no samospráva v tomto prípade nemala na výber. Pamiatkový úrad, ktorý má pri každom úkone v seredskom parku rozhodujúce slovo, povolil iba asfaltový povrch chodníka.  
 
Pôvodný chodník bol popraskaný s množstvom výtlkov a pri prechádzaní v určitých prípadoch hrozilo aj riziko úrazu.  Nový chodník priniesol návštevníkom parku komfort a pohodlné prechádzky.
Rekonštrukcia chodníka v mestskom parkuRekonštrukcia chodníka v mestskom parkuRekonštrukcia chodníka v mestskom parkuRekonštrukcia chodníka v mestskom parkuRekonštrukcia chodníka v mestskom parkuRekonštrukcia chodníka v mestskom parku