Mesto Sereď začalo s distribúciou rúšok pre seniorov

Mesto Sereď začalo s distribúciou rúšok pre seniorov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mestu Sereď bola v piatok doručená prvá dodávka rúšok, ktoré boli objednané vo vlastnej réžii mesta. Prvé rúška boli rozdané opatrovateľkám a klientom, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba.
 
Cez víkend mesto začalo a dnes -  v pondelok 23.3. 2020 pokračovalo s distribúciou rúšok pre seniorov mesta, ktorí sú starší ako 75 rokov. V ďalších dňoch budeme rúška odovzdávať seniorom vo veku od 65 do 75 rokov.
Rúška roznášajú zamestnanci mesta, ktorí ich v záujme minimalizácie osobného kontaktu vložia do schránky.
 
Rúška sú pre seniorov bezplatné.
 
Rúškom bude zabezpečený každý senior nad 65 rokov v našom meste.
 
Aj takouto formou sa mesto Sereď snaží zabezpečiť ochranu najzraniteľnejšej skupiny občanov mesta Sereď.
Mesto Sereď začalo s distribúciou rúšok pre seniorovMesto Sereď začalo s distribúciou rúšok pre seniorov