Tradičné podujatia si tento rok Seredčania neužijú

Tradičné podujatia si tento rok Seredčania neužijú

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Vírus COVID-19 zasiahol do života každého z nás. Nikto dnes nevie určiť dokedy budú platiť prísne opatrenia nariadené vládou SR a čo nám nasledujúce mesiace prinesú. 
Mestá a obce na Slovensku rušia  z dlhodobého hľadiska všetky masové kultúrno-spoločenské podujatia. Aj samospráva mesta Sereď dôsledne zvažuje všetky kroky, ktoré ovplyvňujú život občanov.
 
Dom kultúry a mesto Sereď preto prijalo rozhodnutie, že z dôvodu šíraceho sa koronavírusu a s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov
 
ruší
 
OSLAVY 1. mája, Florafest aj Seredský hodový jarmok ‼️
 
 
Tradičné podujatia si tento rok Seredčania neužijúTradičné podujatia si tento rok Seredčania neužijú