Harmonogram zberu triedeného odpadu na apríl, máj, jún 2020.

Harmonogram zberu triedeného odpadu na apríl, máj, jún 2020.

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia.    
Harmonogram zberu triedeného odpadu na apríl, máj, jún 2020.