Bezhotovostná platba v pokladni mestského úradu v Seredi.

Bezhotovostná platba v pokladni mestského úradu v Seredi.

Mestský úrad     Finančné oddelenie MsÚ    
Mesto Sereď oznamujem občanom mesta,
 
že v snahe skvalitniť a zjednodušiť platobný styk vo vzťahu “občan – Mesto“, s účinnosťou od 19.03.2020 sa zavádza možnosť platby za miestne dane a poplatky v pokladni Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď aj bezhotovostne, t.j. „cez platobný terminál (bankomatová karta)“.
Zároveň prosíme občanov o preferovanie platieb  bezhotovostne – prostredníctvom elektronického bankovníctva. Pri prevodných platbách Vás prosíme o správne uvedenie VS, ŠS, KS príp. uviesť  druh poplatku .
Bezhotovostná platba v pokladni mestského úradu v Seredi.