Zabezpečenie nákupu či liekov pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Zabezpečenie nákupu či liekov pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Mestský úrad     mestský úrad    
Telefónne linky mesta Sereď na zabezpečenie nákupu či liekov
od pondelka do piatku v čase 08,00 – 10,00 hod
031 – 7892392, 7892393, 7892094
 
Mesto Sereď opatruje odkázaných ľudí cez svojich zamestnancov – opatrovateľky a opatrovateľov.
Okrem toho prichádzame s telefónnou linkou pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých,  či sa ocitnú v karanténe.
 
Určená je osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze.
Prosíme vás, aby ste si vopred premysleli, čo konkrétne budete potrebovať nakúpiť na ďalšie dni (potraviny, drogériu či lieky).
Na linke sa budeme pýtať na:
či ste v karanténe
vaše meno a telefonický kontakt
adresu a číslo domu, resp. bytu, kde požadujete dovoz uskutočniť.

Nákup a rozvoz budú zabezpečovať zamestnanci Mesta Sereď. Výber konkrétnych značiek výrobkov v obchodnej prevádzke bude na ich uvážení. Za nákup zaplatíte až po doručení na základe pokladničného bloku. Platba je možná iba v hotovosti. Doručenie sa uskutoční pred bytovým domom či rodinným domom (na Vami uvedenej adrese). Iný režim dodania je pri karanténe.
Peniaze prosím nikomu nedávajte vopred.
 
Ak máte v Seredi rodinu či známych, požiadajte o pomoc najskôr ich. Chceme pomôcť najmä ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.
 
 
 
Zabezpečenie nákupu či liekov pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.