Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení

Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení

Mestský úrad     Organizačné oddelenie    
Mestský úrad bude do odvolania pre verejnosť zatvorený, poskytovanie služieb občanom je preto dočasne obmedzené. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
 
Duplikáty rodných, sobášnych a úmrtných listov
Tieto dokumenty sa momentálne nevydávajú.
 
Vydanie prvého výpisu rodného listu
Do 60 dní od narodenia dieťaťa ošetrujú lekári dieťa aj na preukaz poistenca matky, nie je teda nutné žiadať z tohto dôvodu o vydanie rodného listu.
 
Vydanie prvého výpisu úmrtného listu
Na pochovanie zomrelého je postačujúci List o prehliadke mŕtveho, nie je potrebný úmrtný list.
 
Podanie Žiadosti o uzavretie manželstva
Táto agenda je momentálne pozastavená. Už dohodnuté sobáše sa konajú podľa plánu za sprísnených hygienických pravidiel (v sobášnej sieni môže byť prítomný len novomanželský pár, dvaja svedkovia a oddávajúci poslanec spolu s matrikárkou).
 
Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení