COVID-19: Trnavská župa vyčlení 60 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava

COVID-19: Trnavská župa vyčlení 60 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava

Zdravie     TTSK    
Trnavská župa, v prípade núdze, vyčlení časť lôžok v  zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich dennú a týždennú formu služby, pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava. V zariadeniach tohto typu, ktoré má župa v zriaďovateľskej pôsobnosti, je od 16. marca prerušená prevádzka.
„Informovali sme generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave, že ak to kapacitná situácia bude vyžadovať, župa je schopná dočasne vyčleniť 60 lôžok pre ich pacientov. Týkalo by sa to neinfekčných pacientov, ktorí budú prepustení z nemocnice, ale potrebujú ďalšiu zdravotno-sociálnu starostlivosť. Naše ambulantné zariadenia sociálnych služieb aj s personálom, ktoré sú momentálne uzavreté, vedia byť na tento účel rýchlo adaptované,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Opatrenie by sa prijalo, ak by fakultná nemocnica potrebovala rozšíriť kapacity infekčných lôžok na úkor iných oddelení. Títo pacienti, z neinfekčných oddelení, by následne mohli byť presunutí v rámci doliečenia do župných zariadení sociálnych služieb, ktoré disponujú aj zdravotníckym personálom. Lôžka budú poskytnuté len pacientom, ktorí nebudú javiť znaky akútnej infekcie. 
COVID-19: Trnavská župa vyčlení 60 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava