Cyklisti budú po seredskej hrádzi prechádzať plynulejšie

Cyklisti budú po seredskej hrádzi prechádzať plynulejšie

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Kovové zábrany, alebo aj spomaľovače, ktoré sú osadené na hrádzi v meste Sereď prešli menšou úpravou. Prechodový profil, ktorý bol zbytočne vysoký, bol nahradený novým nízkoprofilovým s minimálnou výškou. Tento umožňuje prechádzanie pre cyklistov a korčuliarov bez nutnosti výrazne spomaliť.
 
 
Erik Štefanek z OZ Mám rád cyklistiku povedal: „Znamená to, že na úseku od parku až po zberný dvor sú všetky tri zábrany rovnako upravené. Úpravu zrealizovala SMS, s.r.o. Sereď so súhlasom Vodohospodárskeho podniku, za čo im v mene všetkých cyklistov ďakujeme. Aj keď naša pôvodná požiadavka počítala s prechodovou šírkou minimálne 1 meter, aj aktuálny stav (80 cm) je veľkým prínosom takto na začiatku novej cyklistickej sezóny.“
 
Konateľ SMS, s.r.o. Sereď  Karol Andrášik uviedol: "Som rád, že v dnešnej situácii sa nám podarilo aspoň to čo sme upravili, aj keď šírka zostala."
 
Úpravou prechádza aj úsek pred zberným dvorom, kde okrem nového zvislého dopravného značenia pribudne aj vodorovné.
Cyklisti budú po seredskej hrádzi prechádzať plynulejšieCyklisti budú po seredskej hrádzi prechádzať plynulejšieCyklisti budú po seredskej hrádzi prechádzať plynulejšieCyklisti budú po seredskej hrádzi prechádzať plynulejšie