Obnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici

Obnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Tento rok čaká Sereď niekoľko väčších rekonštrukčných prác v meste, výstavba chodníkov či parkovísk. Niektoré ivestičné akcie už boli zrealizované, iné nás ešte len čakajú.
 
V priebehu mesiaca marec bola ukončená rekonštrukcia Vážskej ulice. Miestna komunikácia v tejto časti mesta bola zastaralá a značne poškodená. Na základe výberového konania bola realizátorom prác firma Današ s.r.o. Sereď, ktorá pôvodný živicový povrch vozovky nahradila asfaltovým povrchom. 
 
V najbližšom čase prejde obnovou miestna komunikácia na Kuzmányiho ulici.
 
Obnova miestnej komunikácie na Vážskej uliciObnova miestnej komunikácie na Vážskej uliciObnova miestnej komunikácie na Vážskej uliciObnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici