Obnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici

Obnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Tento rok čaká Sereď niekoľko väčších rekonštrukčných prác v meste, výstavba chodníkov či parkovísk. Niektoré ivestičné akcie už boli zrealizované, iné nás ešte len čakajú.
 
V priebehu mesiaca marec bola ukončená rekonštrukcia Vážskej ulice. Miestna komunikácia v tejto časti mesta bola zastaralá a značne poškodená. Na základe výberového konania bola realizátorom prác firma Današ s.r.o. Sereď, ktorá pôvodný živicový povrch vozovky nahradila asfaltovým povrchom. 
 
 
 
Obnova miestnej komunikácie na Vážskej uliciObnova miestnej komunikácie na Vážskej uliciObnova miestnej komunikácie na Vážskej uliciObnova miestnej komunikácie na Vážskej ulici