COVID-19: Pomoc sebe a druhým

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Zdravie     Ing. Jana Staračková hlavný štátny radca | odbor bezpečnosti a krízového riadenia |    
COVID-19: Pomoc sebe a druhým