COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Zdravie     Ing. Jana Staračková hlavný štátny radca | odbor bezpečnosti a krízového riadenia |    
COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochoreniaCOVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochoreniaCOVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia