COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.

COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.

Zdravie     Ing. Jana Staračková hlavný štátny radca | odbor bezpečnosti a krízového riadenia |    
COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý.