Pomôžme starším občanom.

Pomôžme starším občanom.

Mestský úrad     Mestský úrad - Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Seniori sú najzraniteľnejšou skupinou vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Určite každý má vo svojom okolí seniora, ktorý práve v tomto období môže potrebovať našu pomoc. Rozhliadnime sa okolo seba, spomeňme si na svojich rodičov, starších susedov. Opýtajte sa, či seniori vo vašom okolí nepotrebujú pomôcť s nákupmi či s vyzdvihnutím liekov.
 
Ak môžeme, pomôžme im, aby mohli ostať doma. Vďaka našej pomoci tak nebudú vystavení zbytočnému riziku kontaktu s ľuďmi, ktorý by pre nich mohol mať vážne dôsledky.
Pomôžme starším občanom.