Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou - uzatvorenie hraníc s Poľskou republikou

Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou - uzatvorenie hraníc s Poľskou republikou

Zdravie     Prezídium PZ    
Dnes od 12.00 hod. uzatvárame hraničné prechody s Poľskou republikou. Poľská  strana ohlásila, že v prevádzke bude mať zatiaľ dva prechody, kde je presmerovaná kamiónová a osobná doprava, a to:
- Trstená
- Vyšný  Komárnik
- ostatné  prechody budú zatvorené.
Zoznam cestných prechodov, ktoré budú zatvorené na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou nájdete v prílohe.
 
Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou - uzatvorenie hraníc s Poľskou republikouOpatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou - uzatvorenie hraníc s Poľskou republikou