Opatrenia v meste Sereď v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19

Opatrenia v meste Sereď v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19

Mestský úrad     Mestský úrad - Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
 
Pomôžme starším občanom
 
Seniori sú najzraniteľnejšou skupinou vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Určite každý má vo svojom okolí seniora, ktorý práve v tomto období môže potrebovať našu pomoc. Rozhliadnime sa okolo seba, spomeňme si na svojich rodičov, starších susedov. Opýtajte sa, či seniori vo vašom okolí nepotrebujú pomôcť s nákupmi či s vyzdvihnutím liekov.

Ak môžeme, pomôžme im, aby mohli ostať doma. Vďaka našej pomoci tak nebudú vystavení zbytočnému riziku kontaktu s ľuďmi, ktorý by pre nich mohol mať vážne dôsledky.

Viac sa dočítate tu :
 
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia kliknutím sem
 
- Vyhlásenie núdzového stavu: Vláda SR vyhlásila núdzový stav
 
Informácia z piateho  zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 zo dňa 16.03.2020 o 13,45hod
 
Bez rúška či iného krytu úst a nosa ani na krok. Nielen do obchodov či otvorených prevádzok. Chránite nielen seba – ale spoločne všetkých. Najlepšie pre Vás je ostať doma.
 
MsÚ Sereď – Od pondelka 16.03.2020 ZMENA stránkových otváracích hodín na mestskom úrade:
Pondelok: 13,00 – 16,00hod
Utorok: 08,00 – 12,00hod
Streda: 13,00 – 17,00hod
Štvrtok: 08,00 – 12,00hod
Piatok: 08,00 – 12,00hod
 
Na mestskom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky. Vybavovanie do 5-7 min. Je nutné dodržiavať odstup podľa pokynov zamestnanca úradu a mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa.
 
Pre tých čo nemajú rúška – prosíme Vás o svojpomocné zhotovenie. Návod je napríklad aj tu: Návod na výrobu rúšok
 
 
Odporúčaná je mailová (mu@sered.sk) a telefonická komunikácia:
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
Všetky kontakty na MsÚ nájdete na: kontakty na MsÚ
 
Odporúčame platenie poplatkov a iných platieb elektronickou formou.
 
MHD Sereď dňom 17. 3. 2020 bude premávať v obmedzenom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka. Znamená to, že spoje označené značkou „x10“ a „x27“ nebudú premávať.  !!!  Vstup do vozidla bude umožnený iba strednými, resp. zadnými dverami. Cestujúci musí mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa. Nepristupovať k vodičom – bude vyznačená ochranná zóna vodiča !!!  MHD bude vykonávaná bezplatne. Toto opatrenie platí do odvolania.

Mestská polícia robí prevenciu. Upozorňuje a rozpúšťa väčšie skupinky ľudí, kontroluje obchody. V prípade potreby treba volať číslo 159.
 
Oblasť školstva

Podľa pokynov Ústredného krízového štábu s platnosťou od pondelka 16. 03. 2020 sa na 2 týždne uzatvárajú všetky školské a predškolské zariadenia.
 
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia
 
Pohrebné obrady sa budú uskutočňovať len pri hrobovom mieste – mimo domu smútku. Odporúčame zúčastňovať sa pohrebných obradov len najbližším príbuzným.

Všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia sú zrušené a odložené na neurčito.

Uzavreté sú všetky detské ihriská v meste. Od zajtra sa budú natierať postupne všetky lavičky v meste. Prosíme – nesedieť do odvolania na nich.
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA kliknutím sem.
 
Opatrenia v meste Sereď v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19